Share/Save/Bookmark

Om oss

  • Benytter en skiltnorm som betyr mest mulig standardiserte skiltløsninger eller skilter definert i forskrift på plasser åpne for allmenheten.
  • Parkeringskontroll gjennomføres av kontrollører med lang erfaring innenfor parkering og/eller med god opplæring internt og gjennom kurs gjennomført av Norges Parkeringsforening (Norpark).
  • Klagebehandling gjøres gjennom innleid hjelp fra morselskapet Lillestrøm Parkering AS.
  • Romerike Parkering er tilknyttet parkeringsklagenemnda.