Share/Save/Bookmark

Om oss

  • Benytter en skiltnorm som betyr mest mulig standardiserte skiltløsninger eller skilter definert i forskrift på plasser åpne for allmenheten
  • Parkeringskontroll gjennomføres av kontrollører med lang erfaring innenfor parkering og/eller med god opplæring.
  • Klagebehandling gjøres gjennom innleid hjelp fra morselskapet Lillestrøm Parkering AS
  • Romerike Parkering er tilknyttet parkeringsklagenemnda