Share/Save/Bookmark

Klage

Retten til å klage 

Eier eller fører av bilen har rett til å klage over gebyr, kontrollsanksjon eller inntauing hvis vedkommende mener at ileggelsen ikke er korrekt. I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner". Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/parkeringen skyldes nødrettslignende forhold. NB: Klagen må fremsettes skriftlig. 


Klagefrist 
Klagen må fremsettes innen 3 uker etter ileggelsen. 
Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klageren, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. 

 

Klage sendes til

Klage kan sendes elektronisk til link https://romerike.parkerings.info eller QR kode som det er henvist til nederst på kontrollsanksjonen. Klage kan også sendes pr post til Romerike parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM.

Betalingsfristen gjelder selv om man har registrert en klage.

Husk!

1. Husk klagefristen på 3 uker 
2. Klagen må fremsettes skriftlig 
3. Husk navn, adresse og ileggelsesnummer 
4. Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon 
5. Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager