Share/Save/Bookmark

HC

Forflytningshemmede må normalt betale parkeringsavgift på private områder. På plasser drevet av Romerike parkering har likevel alle forflytningshemmede betalingsfritak fra 1. januar 2017 som følge av ny parkeringsforskrift. På kommunale plasser vil alle med HC kort parkere gratis - både på merket HC-plass og på øvrige avgiftssplasser.