Romerike Parkering AS (tidl. Lillestrøm parkering) er heleid av Lillestrøm Parkering AS og drifter privat parkering i Lillestrøm kommune. Vi tar på oss oppdrag i fra Lillestrøm Parkering AS og Lillestrøm kommune.


Målet på sikt er et overskudd fra virksomheten i Romerike Parkering AS som kan benyttes til å utvikle parkeringstilbudet i Lillestrøm kommune.

Fra 15 september 2021 innfører Lillestrøm kommunen avgift for ansatte på kommunale arbeidssteder.
Besøkende parkerer gratis, men må registrere bilnummeret digitalt på hvert enkelt sted.