Romerike Parkering AS (tidl. Lillestrøm parkering) er heleid av Lillestrøm parkering AS og driver med privat parkering i Lillestrøm kommune. Romerike Parkering tar på seg oppdrag i fra Lillestrøm Parkering AS og Lillestrøm kommune.

Målet på sikt er et overskudd fra virksomheten i Romerike Parkering AS som kan benyttes til å utvikle parkeringstilbudet i Lillestrøm kommune.

Fra 15 september 2021 innfører Lillestrøm kommunen avgift for ansatte på kommunale arbeidssteder.
Besøkende er gratis, men må registrere reg nr på bil digitalt på hvert enkelt sted.